XidmətlərBeynəlxalq vergi planlaşdırılması, bundan irəli gələn vergi öhdəliklərinin mümkün olan ən aşağı səviyyəsinə çatmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi və aktivlərin bölüşdürülməsi üçün ən optimal qanuni vergi metodlarının seçilməsidir
 
Beynəlxalq vergi planlaşdırması - Sxemlərin formalaşmasına əsas yanaşmalar:
    - Fərqli dövlətlərin fərqli vergi siyasətləri var.
    - Şirkətlərin təşkilati və hüquqi formaları və onların tənzimlənməsinə yanaşma müxtəlif ölkələrdə fərqli ola bilər.
    - Fərqli ölkələrdə eyni gəlir fərqli vergilərə cəlb oluna bilər.

Mütəxəssislərimiz, beynəlxalq biznes şirkətlərinin olmasına öz töhfələrini verərək sahəsində bir sıra vergi optimallaşdırmasını inkişaf etdirəcəklər:
    - vergi xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq;
    - eyni gəlir növü üzrə vergini iki dəfə ödəməmənizə imkan verən ikiqat vergitutmanın qarşısını almaq;
    - müxtəlif ölkələrdə fərqli yanaşmaları nəzərə alaraq vergi ödəmələrini optimallaşdırmaq.

Xidmətlərlə bağlı sualınız var? Biz sizə zəng edək