XidmətlərMMC, QSC, ASC qeydiyyatı

Qeydiyyat üçün xidmətlər paketinə aşağıdakılar daxildir:
    - Məsləhətləşmə və şirkətin adı, fəaliyyət növləri, təsisçilərin tərkibi, hüquqi ünvanı və s.
    - Vergi sisteminin seçilməsi;
    - Nizamnamənin hazırlanması və notariat qaydasında təsdiqlənməsi, dövlət qeydiyyatı üçün digər zəruri sənədlərin formalaşdırılması;
    - Dövlət orqanlarında qeydiyyat;
    - Möhürlərin hazırlanması;
    - Сari bank hesablarının açılması və sair xidmətlər daxildir.

Vergi uçotu 

Vergi konsaltinqi, müəssisənin fəaliyyət növlərindən asılı olaraq, sizə optimal vergi sistemi qurmağa və bir sıra vergi planlaşdırma fəaliyyətləri həyata keçirməyə imkan verəcək bir vergi məsləhət xidmətidir. Maliyyə və iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyi şirkətin vergi siyasətinin seçimindən asılıdır.

Vergi siyasətinin inkişafının əsasını müəssisənin vergi planlaşdırması təşkil edir. Vergi planlaşdırması vergi optimallaşdırmasının tərkib hissələrindən biridir və bizneslə məşğul olmağın bütün incəliklərini və xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.

Qanunvericilik bazasındakı davamlı reviziya və dəyişikliklər səbəbindən vergi ödəyiciləri üçün bütün yeniliklərdən xəbərdar olmaq çox vaxt çətin olur.
Heyət mühasibləri vergi qanunvericiliyindəki dəyişiklikləri izləmək üçün hər zaman fiziki qabiliyyətə və vaxta malik deyillər, bu da işlərinin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Mütəxəssislərimiz səhvlərdən qaçınmağa və vergilər sahəsində peşəkar məsləhətlər verməyə kömək edəcəkdir.


Xidmətlər:
   - İşinizdə verginin optimallaşdırılması;
   - Vergi planlaşdırması;
   - Vergi siyasətinin inkişafı

Xidmətlərlə bağlı sualınız var? Biz sizə zəng edək